HISTORIA


HISTORIA
zakres czasu od 1917 do 2017


W dniu 15 maja 1917 roku na wniosek sołtysa osady Włodowice Władysława Opydo i Komendanta Werbunkowych Wojsk Polskich Jana Sztencla zwołano Walne Zgromadzenie w celu zorganizowania Ochotniczej Straży Ogniowej w gminie Włodowice. Po wspólnej naradzie postanowiono zorganizować Ochotniczą Straż Ogniową i wybrano Zarząd w składzie:
Prezes - Jan Jabłoński - administrator dóbr Rudniki
z-ca Prezesa - Władysław Opydo - sołtys osady Włodowice
Sekretarz - Julian Filipecki
Skarbnik - Jan Janoska
Członek Zarządu - Marcin Łakota
Gospodarz - Antoni Domagała
Komendant - Ludwik Myga
W skład Komisji Rewizyjnej powołano:
Henryka Koczalskiego - Naczelnika gminy Włodowice
Ignacego Krawczyńskiego - sekretarza gminy
Józefa Nostra - na pomocnika

Zadaniem powołanego Zarządu było organizowanie członków, dokumentacji, środków finansowych na naprawę szopy i zakup narzędzi strażackich. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 sierpnia 1917 roku wpisano na stan 33 członków czynnych i 16 wspierających. W pierwszym roku wpłynęło do kasy 1 156 rubli 89 kopiejek, a wydano 1 053 ruble na zakup narzędzi strażackich, ubrań i naprawę szopy.
Na zebraniu członków w dniu 20 maja 1918 roku, na wniosek Władysława Opydo postanowiono założyć orkiestrę strażacką. Kapelmistrzem został Ludwik Myga.
Następny Zarząd wybrany 30 maja 1920 roku na 3-letnią kadencję pod przewodnictwem księdza Władysława Gacka posiadał już teatrzyk amatorski, 17-osobową orkiestrę, kominiarza, dwie 2-kołowe beczki na wodę, 6 drabin, 10 kasków, pasów i toporów, 4 pochodnie i dzwonek alarmowy. Na alarm każdy dorosły mieszkaniec był zobowiązany przybyć z wiadrem, a wyznaczeni strażacy z zaprzęgiem koni.
Do straży wpisywali się także mieszkańcy sąsiednich wiosek z Parkoszowic, Morska, Rzędkowic, Góry Włodowskiej i Rudnik. 30 listopada 1922 roku ogólne zebranie przyznało 200 tysięcy marek na założenie oddziału straży w Górze Włodowskiej. Najbardziej zaangażowani strażacy z liczącej 70-ciu członków organizacji w 1923 roku powiększało dorobek kupując nowy sprzęt, organizowali lepsze życie kulturalne miejscowej i gminnej społeczności oraz gasili dość liczne pożary. Za umiejętne prowadzenie dużej akcji gaśniczej w dniu 12 października 1926 roku w Parkoszowicach, uratowanie całej wsi przed spaleniem oraz życia 3 mieszkańców, nagrodę otrzymał Ludwik Wieprzycki, a reszta strażaków odznaczenia od Związku Floriańskiego. W tym też roku pełniący funkcję Prezesa, Wójt Gminy Marcin Łakota za własne 200 złotych kupił ręczną sikawkę.
W 1929 roku strażacy posiadali już jedną sikawkę 4-kołową, jedną przenośną, 2 beczki 2-kołowe, 205 metrów węży, 20 kompletnych ubrań i drabinę Szczerbowskiego. Naprawę sprzętu wykonywał miejscowy kowal Józef Bednarski.
W 1934 roku Zarząd wykupił od miejscowych żydów Zilbersztajnów budynek w rynku zwany "Ratuszem" z działką o powierzchni 925 m2 za kwotę 4 200 złotych. W Ratuszu mieściła się straż ogniowa, piekarnia, masarnia, pokoje mieszkalne pod wynajem i duża sala na zabawy i wesela.
26 kwietnia 1936 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru ufundowanego przez 286-ciu mieszkańców gminy Włodowice i zamożniejszych mieszkańców Zawiercia. Godność rodziców chrzestnych raczyło przyjąć 50 osób na czele z Wandą i Aleksandrem Erbe, Elżbietą i Karolem Steinhagen oraz Heleną i Stanisławem Holenderskimi. Prezesem był wówczas Mieczysław Trepka, Naczelnikiem Ludwik Świderski a Sekretarzem Jan Opydo. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz Aleksander Witczak.
18 września 1938 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie zakupionej za własne środki motopompy "Silesia" firmy Miarczyński i spółka z Warszawy za kwotę 2000 złotych. Motopompie nadano imię "Ania". Poświęcenia dokonał ksiądz Aleksander Witczak, a w uroczystości wzięły udział 23 delegacje strażackie. Prezesem był wówczas Stanisław Trepka, Naczelnikiem Kazimierz Gruk a Sekretarzem Jan Opydo.
Zarząd uzyskiwał pieniądze ze składek członkowskich, za wynajem w "Ratuszu" piekarni, masarni, mieszkań lokatorskich, za wynajem sali na wesela, zabawy taneczne grane przez własny zespół wywodzący się z orkiestry strażackiej oraz z przedstawień teatralnych, granych przez strażackie kółko teatralne. Otrzymywano też subwencje z Gminy i Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych w Sosnowcu oraz Parafialnej Kasy Stefczyka. Świetlicę na zebrania i zabawy wynajmowało Kółko Rolnicze, kopalnia "Jan", Związek Strzelecki, Koło Rezerwistów, Koło Gospodyń Wiejskich, Akcja Katolicka i Samarytanki.
W 1939 roku Zarząd Straży wspierał finansowo Polską Flotę Wojenną, Fundusz Przeciwlotniczy i zakup karabinów maszynowych dla Częstochowy.
W 1940 roku okupańci Niemieccy wydali rozkaz rozbiórki "Ratusza" strażackiego, a sprzęt został przeniesiony do baraku na ulicę Krakowską 7.
W okresie międzywojennym, okupant ograniczył działalność, zakazał organizowania zebrań i używania emblematów straży, a odważniejsi strażacy prześlij do konspiracji.
Po wojnie rozpoczęto zmagania o własną strażnicę i uzyskanie funduszy na odbudowę Warszawy. Organizowano występy teatrzyku, pokazy kina objazdowego, organizowano zabawy taneczne grane przez strażaków, co przynosiło dochód straży, a mieszkańcom uświetniało biedne i trudne czasy powojenne. Na odbudowę zniszczonej Warszawy przekazano 3 892 złotych. Nowe komunistyczne władze w 1947 roku zawiesiły działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Zabroniono używać sztandarów z "Orłem w koronie" , napisem "Rzeczpospolita Polska" i obchodzić kościelne "Święto Floriana - patrona strażaków" w dniu 4-go Maja a orkiestrze grać na uroczystościach kościelnych. Po odwiezieniu działalności Związku w dniu 10 lutego 1957 roku według nowego Statutu wybrano Zarząd w składzie; Prezes - Kazimierz Gruk, Wiceprezes- Jan Chrząszcz, Naczelnik- Marian Świderski a sekretarzem ponownie został Jan Opydo.
Po wybudowaniu nowego budynku Szkoły Podstawowej w 1955 roku straży przydzielono w 1957 roku opuszczony budynek szkoły przy ulicy Żareckiej z możliwością adaptacji dla własnych potrzeb.
Pierwszy samochód gaśniczy, odkryty beczkowóz "Zis" produkcji radzieckiej, OSP otrzymała w 1956 roku od Komendanta Powiatowego Straży w Zawierciu majora Jana Gawrońskiego.
31 grudnia 1961 roku w sylwestrowy wieczór Włodowice nawiedził groźny pożar trawiąc zwarte słomiane zabudowania przy ulicy Poprzecznej, Żareckiej i Koziegłowskiej.
20 stycznia 1962 roku Zarząd na czele z Prezesem Tomaszem Sobocińskim i Naczelnikiem Kazimierzem Gruk, podjął decyzję o budowie w Rynku na własnej działce Strażnicy, w której mieściłby by się też bank spółdzielczy. Wystąpiono pisemnie do Gromadzkiej i Powiatowej Rady Narodowej, do Komendy Powiatowej w Zawierciu i Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach o pozwolenie na budowę i wsparcie finansowe. Po 4 latach starań w 1966 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach nie wyraził zgody na budowę Strażnicy w rynku. W tym samym roku, strażacy otrzymali od Komendanta Powiatowego Straży w Zawierciu ogniomistrza Kazimierza Gały samochód gaśniczy "Star-20", beczkowóz z nową motopompą M-400.
Na Walnym Zebraniu OSP w dniu 29 stycznia 1967 roku w Sali "Agronomówki", 47 członków podjęło Uchwałę sprawie obchodów w dniu 21 maja 50-lecia istnienia OSP i podjęcia starań o wykup działek pod budowę Strażnicy na ulicy Koziegłowskiej. 28 listopada powołano Komitet budowy na czele z Adamem Sajewiczem i Antonim Zabochnickim, Kazimierzem Gruk i Janem Chrząszcz, który miał za zadanie wykupić działki pod budowę, uzyskać plan budowy, gromadzić materiały i fundusze od mieszkańców. Zwrócono się do Rady Parafialnej o zwrot pożyczonego wapna. Ciągnące się długie procesy o wykup i uzyskanie działek na własność oddaliły termin rozpoczęcia budowy. Wystąpiono do mieszkańców o zadeklarowanie ilości przepracowania godzin w czynie społecznym przy łamaniu kamienia, zwózce materiałów budowlanych, przy pracach budowlanych oraz przekazaniu nieodpłatnie sztuk drzewa na potrzeby budowy i dach. Zakupiono 25 tysięcy sztuk cegły czerwonej i 200 metrów wapna do zgaszenia.
31 stycznia 1972 roku powstał zespół muzyczny o nazwie "Non - stop" pod kierunkiem Józefa Białożyta. Wiosną 1972 roku rozpoczęto budowę jednopiętrowego budynku strażnicy.
W Święta Wielkanocne 1974 roku wybuchł groźny pożar na ulicy Żareckiej, przenosząc się po zwartej zabudowie na ulicę Poprzeczną, Koziegłowską, Rynek i Mrzygłodzką. W akcji gaśniczej brało udział 17 sekcji strażackich, nawet z odległych Katowic i Bytomia. W tymże roku Naczelnik Gminy Piotr Wałek objął nadzór nad budową remizy, zmieniając funkcjonalność budynku na "Gminny Ośrodek Kultury". Powołano nowy Komitet budowy w składzie: Wiesław Plebańczyk, Marek Górski, Zbigniew Śnitek, Edmund Filipecki i Jan Chrząszcz - Komendant Gminny OSP. W porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Straży podjęto decyzję o podwyższeniu budynku o następne piętro i urządzeniu tam sali tanecznej.
22 lipca 1977 roku oddano budynek dla straży, społeczeństwa Włodowic i gminy. Otwarcia dokonał Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Częstochowie płk Lucjan Mądrzycki.
W 1979 roku Komenda Rejonowa w Myszkowie przekazała nam nowy samochód gaśniczy "Żuk". A strażakom Urząd Gminy odebrał posiadane na parterze pomieszczenia na czas budowy Ośrodka Zdrowia we Włodowicach.
W 1984 roku otrzymaliśmy samochód gaśniczy "Star-25".
14 grudnia 1986 roku Naczelnikiem OSP został Zdzisław Struzik, który postawił na młodzież i stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania słabej jednostki i orkiestry. Do utworzonej drużyny młodzieżowej wstąpiło 20-stu chłopców a 10 osób do orkiestry. W nagrodę dla odbudowanie orkiestry Naczelnik Gminy Władysław Danek zakupił 20 mundurów.
24 kwietnia 1989 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Myszkowie przekazała jednostce samochód gaśniczy "Star 244 GBA 2,5/16", który służył jednostce przez 20 lat do działań gaśniczych.
20 sierpnia 1991 roku zmarł długoletni Prezes - Jan Chrząszcz. Przez 35 lat pełnił funkcję Wiceprezesa i Prezesa OSP, kierowcy samochodu a przez 16 lat funkcję Komendanta Gminnego.
9 września 1991 roku decyzją Zarządu Gminnego Naczelnik OSP Zdzisław Struzik został powołany na Komendanta Gminnego OSP we Włodowicach. Nastąpiła dalsza poprawa sytuacji OSP Włodowice.
Dzięki przychylności i poparciu Wójta Gminy pani Zofii Chruściel zakupiono do jednostki wiele odzieży ochronnej, wyjściowej, węży gaśniczych, wyremontowano niesprawne instrumenty i zakupiono 5 nowych dla odbudowanej orkiestry strażackiej.
W czerwcu 1996 roku na wniosek Wójta Gminy - Zofii Chruściel Zarząd OSP przekazał nieodpłatnie działkę o powierzchni 925 m 2 położoną w rynku. Obecnie jest to parking z przystankiem autobusowym.
8 czerwca 1997 roku podczas obchodów jubileuszu 80-lecia jednostka otrzymała nowy sztandar, ufundowany przez Radę Gminy i mieszkańców. Wręczenie sztandaru dokonał Prezes Zarządu Wojwódzkiego Związku OSP w Częstochowie druh Grzegorz Lipowski w uroczystości udział wzięło 16 delegacji i liczni mieszkańcy gminny.
12 maja 1999 roku zmarł pełniący funkcję Naczelnika i Prezesa druh Jacek Kaziród .
9 czerwca 2000 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Doszły nowe zadania, ale i dodatkowe środki finansowe na zakupy sprzętu i odzież.
20 października 2003 zmarł pełniący przez 28 lat funkcję skarbnika - Jan Kaptacz.
20 lutego 2004 roku z inicjatywy Wójta Gminy Krzysztofa Szlachty i poparciu Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu otrzymaliśmy z OSP Marciszów drugi samochód gaśniczy "Star 244 GBA 2,5/16".
30 marca w wieku 85 lat zmarł kapelmistrz orkiestry Stanisław Świderski. Ponad 30 lat uczył on grać na instrumentach i prowadził orkiestrę. W orkiestrze grał ponad 60 lat.
15 maja otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu samochód operacyjny Polonez.
W maju 2006 roku ośmiu strażaków ukończyło kurs ratownictwa medycznego. W lipcu 2006 roku Wójt Gminy Krzysztof Szlachta na wniosek Zarządu OSP zwrócił po 28 latach zabrane strażakom pomieszczenia na parterze budynku, które zostały wyremontowane przez strażaków. Remont wykonali strażacy z materiałów przekazanych przez rodzinę Państwa Popieleckich z Morska i Urzędu Gminy. Przeróbkę instalacji wodnej wykonał Czesław Maciążek, instalację elektryczną i lampy wymienił wspólnie ze strażakami Cezary Okraska a glazurę w łazience wyłożył Stanisław Kurzak.
28 października zmarł długoletni prezes i członek orkiestry druh Józef Białożyt.
23 czerwca 2007 roku jednostka obchodziła Jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości udział wzięła eurodeputowana Małgorzata Handzlik, członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP Tadeusz Ciastko, starosta powiatowy Ryszard Mach, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Górny, radni Włodowic: Zofia Chruściel, Marek Wnuk, Henryk Opiekulski, Mariusz Świderski oraz jedenaście zaproszonych jednostek. Z okazji jubileuszu strażakom wręczono również odznaczenia.
16 grudnia 2007 roku na wniosek Urzędu Gminy, Zarząd OSP postanowił przekazać nieodpłatnie na stan Urzędu Gminy Włodowice działkę z wybudowanym dwu-piętrowym wielofunkcyjnym budynkiem.
30 grudnia odbył się pogrzeb wieloletniego działacza OSP i wiceprezesa oraz gospodarza OSP druha Romana Zabochnickiego.
13 stycznia 2008 roku strażacy wzięli udział w zabezpieczeniu Wojewódzkiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawierciu i Gminnego Finału WOŚP we Włodowicach z pokazem sprzętu i ratownictwa medycznego. 19 lutego strażacy wzięli udział w gaszeniu budynku mieszkalnego po wybuchu gazu na ul. Ogrodowej. 8 maja odbyły się ćwiczenia na obiekcie Szkoły Podstawowej we Włodowicach. 2 czerwca sekcja OSP w akcji gaśniczej fabryki zniczy w Porębie. 14 września strażacy wzięli udział w przygotowaniach i obchodach 300-lecia Konsekracji Kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja we Włodowicach. 30 września została zakupiona przez Urząd Gminy elektroniczna syrena alarmowa, a OSP zakupiło terminal GSM do powiadamiania strażaków o alarmie przez telefony komórkowe. 12 grudnia Zarząd zwrócił się do Urzędu Gminy i Związku OSP RP o dotację na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
17 czerwca 2009 roku odbyły się ćwiczenia alarmowo-bojowe na obiekcie Szkoły Podstawowej we Włodowicach z ewakuacją uczniów. W ćwiczeniach wzięły udział cztery jednostki OSP oraz Państwowa Straż Pożarna wyposażoną w 37 metrową drabinę.
Naczelnik OSP druh Zdzisław Struzik został odznaczony Złotym Znakiem Związku podczas wojewódzkiej akademii z okazji Dnia Strażaka w Katowicach. We wrześniu delegacja OSP wzięła udział w obchodach 100-lecia OSP Kromołów i OSP Poręba. 23 października jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO sfinansowany przez Urząd Gminy Włodowice i Urząd Marszałkowski w Katowicach. Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się 11 listopada, w rocznicę Święta Niepodległości.
2 maja 2010 roku odbyły się gminne uroczystości z okazji dnia patrona strażaków, św. Floriana oraz poświecenia samochodu VOLVO, którego dokonał ks. proboszcz Jacek Reczek. W uroczystościach wzięło udział 100 strażaków z terenu gminy, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy oraz radni z Włodowic.
Strażacy od zawsze byli aktywni sportowo 5 marca 2011 roku reprezentacja naszej jednostki wywalczyła 1-miejsce w I Powiatowym Turnieju OSP w halową piłkę nożną strażaków OSP.
2 marca 2012 roku strażacy uczestniczyli w akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, w której zginęło 16 pasażerów a 78 odniosło obrażenia.
10 marca 2012 roku drużyna strażaków zajęła II miejsce w drugim Powiatowym Turnieju piłki halowej.
7 sierpnia strażacy usuwali skutki nawałnicy, która przeszła nad gminą Wolbromia. Naprawiano uszkodzone i pozrywane dachy oraz usunięto połamane drzewa.
16 marca 2013 roku drużyna strażaków ponownie zajęła I miejsce w III powiatowym Turnieju piłki halowej.
Na kartach historii OSP Włodowic cieniem kładzie się decyzja Władz Gminy, które 17 marca 2016 roku postanowiły bez poinformowania Zarządu OSP, odebrać straży świetlicę przeznaczona na działalność statutową. Lekceważąc społeczne zaangażowanie jednostki w likwidowaniu ponad 53% wszystkich interwencji na terenie gminy Włodowice, pomocy przy festynach gminnych i innych potrzebach. Po interwencji Zarządu OSP, Władze Gminy po 6 miesiącach przywróciły strażakom świetlicę. Nadwyrężone zostało zaufanie do "Władz Gminy" i zniszczone zapał strażaków do społecznej działalności.
Orkiestra strażacka uczestniczy we wszystkich uroczystościach strażackich, parafialnych odpustach, ważnych świętach i procesjach Bożego Ciała. W spotkaniach seniorów i dzieci pierwszo-komunijnych z Biskupem Archidiecezji Częstochowskiej na skałkach Rzędkowickich. Od niepamiętnych lat w niedzielne majowe poranki na wieży Kościoła wygrywa pieśni Maryjne. Jednostka nasza brała i bierze udział w gminnych zawodach strażackich zajmując czołowe miejsca, udział w rejonowych i powiatowych zawodach, w ćwiczeniach gminnych i powiatowych, w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeniach. Do tych działań posiadamy przeszkolonych 16 ratowników, 6-ratowników pierwszej pomocy medycznej, 13-strażaków do ratownictwa technicznego i 7- do obsługi pił spalinowych oraz dwa samochody gaśnicze i wiele niezbędnego sprzętu do wykonywania samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy pomagają każdego roku w zabezpieczeniu bezpiecznego przejazdu wyścigu kolarskiego "Szlakami Jury" i "TOUR DE POLOGNE" na terenie powiatu Zawierciańskiego.
Numer alarmowy
112
Straż pożarna
998
Policja
997
Pogotowie ratunkowe
999
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie wodociągowe
994
Włodowice, ul. Żarecka 59

© OSP Włodowice 2009-2018
Wykonanie: Mateusz Fiuto & OSP Włodowice